Bæredygtighed og forretning

Februar 2022


Produktion af gummiartikler tilhører kategorien ”kemisk industri”. Samtidig er det meget energikrævende at fremstille og vulkanisere gummiblandingerne til de færdige gummiartikler. Med dette som udgangspunkt for hele gummiindustrien findes der mange muligheder for at minimere indvirkningen på klimaet og miljøet.

Tilbage i 1991 var AVK GUMMI ikke kun blandt de første virksomheder i Danmark, men også blandt de allerførste gummiproducenter i hele verden til at opnå ISO 14001 certificering af virksomhedens miljøledelsessystem. Der blev udført livscyklusanalyser af gummimaterialerne og taget en lang række ”first mover” skridt i forhold til affaldssortering samt overvågning og genvinding af energi.

Siden har vi løbende arbejdet på at forbedre processerne og optimere gummiblandingerne for dermed at forlænge levetiden samt reducere energiforbruget. Et eksempel herpå er første generation af EAF-75 (EPDM) til spjældventilpakninger tilbage i 1997. Vi introducerede en helt ny teknologi, der gjorde det muligt at reducere overfladefriktionen af pakningerne. Det medførte en reduktion af lukkemomentet og gjorde det muligt for vores kunder at anvende mindre aktuatorer, ligesom der skulle bruges mindre energi til at betjene ventilerne.

 

Grøn omstilling

I 2022 besluttede vi at tilpasse vores forretning i overensstemmelse med GHG-protokollen (Green House Gas Protocol) inklusive både anvendelsesområde 1, 2 og 3. Dette omfatter alle in-house såvel som upstream og downstream aktiviteter.

Vi har afsluttet dataindsamlingen for 2021, og med dette nye værktøj er vi nu i stand til at definere mere præcise mål for yderligere miljømæssige forbedringer. 


Selvom vi har mere end 30 års erfaring med løbende forbedringstiltag, kan vi ikke komme uden om det faktum, at vulkaniseringsprocesser kræver rigtig meget energi. Med 4 mikserlinjer og mere end 150 sprøjtestøbemaskiner og kompressionspressere svarer elektricitetsforbruget hos AVK GUMMI til forbruget i en lille by.

Til trods for, at vi foretager løbende forbedringer som fx termisk isolering af værktøjer og intelligent energistyring, kan vi ikke ændre det faktum, at processerne kræver rigtig meget energi.

Hvad vi kan gøre er at sørge for at erstatte tilført energi med egen produktion af vedvarende energi. I 2021 tog vi første sektion af solpaneler i brug, placeret på taget af vores logistikområde. Vi har allerede bestilt næste sektion, og med en ny produktionshal senere i år er den 3. sektion integreret i projektplanlægningen. 

 


”Livscyklusvurdering såvel som grøn omstilling af vores energiforbrug er særdeles vigtige elementer af vores fremtidige strategi og er allerede i dag en integreret del af vores medarbejderes mindset,” udtaler adm. direktør, Peter Lorentzen, og tilføjer: ”I den forbindelse er energiledelse, jf. ISO 50001, og livscyklusanalyser, jf. ISO 14044, effektive værktøjer i forhold til at reducere energiforbruget og sikre en bæredygtig produktionsproces, samtidig med at et højt forsyningssikkerhedsniveau opretholdes.”

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle overalt, når nye underleverandører skal udvælges, og AVK GUMMI er godt rustet til at hjælpe dig med din fortsatte vej mod reduceret CO2-aftryk.