Gummi­komponenter til talrige tekniske formål

AVK GUMMI udvikler, producerer og sælger gummi­komponenter til en lang række tekniske anvendelser inden for så forskellige forretningsområder som power tools, marine engines, HVAC-regulering, sensorer – og der kommer løbende nye til.

Vi fremstiller kundespecifikke gummikomponenter til det hele – lige fra skrabere til betonblandere, hvor slidstyrke er et væsentligt succeskriterie, til vævsforstærkede eller overfladebehandlede membraner samt mikrokomponenter, hvor der stilles meget høje krav til præcision.

Derfor er vores gummiløsninger velegnede til mange tekniske produkter

Dine konkrete behov i forhold til funktion, dit marked og montage er afgørende for, hvilken gummiblanding, du skal vælge. Vi lytter og stiller de nødvendige spørgsmål, så vi kan oversætte dine behov til udviklings- og designkrav for gummiblandingen og den komponent, du skal have fremstillet. Du skal derfor ikke være ekspert i gummi – det er vores ansvar.

Du forbinder måske krav om godkendelser med fødevarekontakt eller lignende, men det er ofte lige så relevant for andre anvendelsesområder som for eksempel emmissionskrav for brændstof, krav til elektrisk ledningsevne eller brændbarhed.

Der er ofte meget forskellige krav til dit emne. Derfor har vi særlig fokus på:

 • At forstå kravene til dit produkt, så vores gummiløsning er optimeret til dit behov.
 • At vurdere emnets form ud fra et fremstillingshensyn, så processer og værktøj kan optimeres til at tilbyde den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
 • At forstå hvilke regler gummiblandingen eller komponenten skal opfylde, så formuleringen kan opnå de rigtige godkendelser, og vi kan udstede de helt rigtige certifikater.
 • At gummiets materialeegenskaber giver optimal funktion, for eksempel minimal blivende deformation, så pakningen bliver ved med at slutte tæt. Høj styrke giver lang levetid, og lav friktion reducerer lukkemomentet i for eksempel spjældventiler, så der skal bruges mindre energi på at betjene ventilen.

Hvilken type gummi skal du vælge?

Det er helt afhængig af hvilken anvendelse, der er tale om. Er det for eksempel en blandeskovl til cement, bør du kigge på SBR/NR på grund af slidegenskaberne. Men er det en pakning til et kemisk procesanlæg, skal du tænke over hvilke kemiske vilkår, der gælder, ligesom driftstemperatur spiller en afgørende rolle. Compliance spiller selvsagt også en stor rolle; hvilket land skal anlægget anvendes i, og hvilke markeder skal produktet markedsføres i?

IPR – ejerskab over dine gummiløsninger

Når vi udvikler en ny blanding, vil vi anvende den i flest mulige sammenhænge. Men hvis en blanding, vi har udviklet til dit formål, er forretningskritisk for dig, kan vi lave en aftale om eksklusivitet.

Værktøjet, som skal bruges til af fremstille dit emne, er baseret på dit emnedesign og vores unikke værktøjsdesign. Her gælder særlige IPR (Intellectual Property Rights), som aftales individuelt. Produktdesignet vil du altid være ejer af.

Klare aftaler omkring fordeling af IPR er din garanti for, at vores fælles udviklingsproces giver dig et forspring og sikrer din know how.

Læs her: Har du styr på IPR? Derfor er det vigtigt

De primære gummityper i vores tekniske program er:

 • EPDM
 • NBR
 • SBR/NR
 • HNBR
 • FKM

Leveringssikkerhed gennem avanceret produktion

Når forsyningskæderne udfordres i et globalt marked, er du og dine kunder dybt afhængige af pålidelige leverandører. Kommer produkterne til aftalt tid og pris? 

Med AVK GUMMI får du sikkerhed i en usikker verden.

Vi anser os selv som særligt stærke på følgende dele i forsyningskæden:

 1. Vi samarbejder med store, velrenommerede leverandører. Prisen er naturligvis altid vigtig, men vi må aldrig gå på kompromis med kvalitet, forsyningssikkerhed eller CSR.
 2. Vi råder over et af verdens mest avancerede, fuldautomatiske mikserier, hvor råvarer afvejes og doseres med stor nøjagtighed. Det betyder, at vi fremstiller gummiblandinger af høj, ensartet kvalitet, der vil lette dit arbejde i hverdagen.
 3. Vi råder over et komplet pilotanlæg, så udvikling og validering foregår hurtigt og sikkert.
 4. Vi sikrer det rigtige produktionsgrundlag, blandt andet gennem de rigtige værktøjsløsninger. Samtidig foretager vi grundig validering af hver enhedsoperation inden frigivelse til produktion. Det er din sikkerhed for, at du får den aftalte og forventede kvalitet – hver gang.

Sporbarhed i egen produktion

Vi har redskaberne til hurtigt at identificere eventuelle fejl og få dem rettet og dokumenteret, hvis der mod forventning opstår problemer med dit gummiprodukt.

Under fremstillingsprocessen indsamler vi alle relevante produktionsdata løbende og lagrer disse i 25 år. Sammen med datomærkning og information om gummitype på emnet er det rygraden i vores sporbarhedssystem.

Certificeringer er din tryghed

Vores certificeringer er din garanti for, at vi lever op til vores egne høje standarder. Vi har konstant fokus på sikkerhed, kvalitet og miljø. Det betyder, at du trygt kan koncentrere dig om dit produkt uden at skulle bruge lang tid på leverandøraudit. Har du alligevel behov for at gennemføre audit, er du selvfølgelig altid velkommen.

Læs her: Certificeringer samt kvalitets- og miljøpolitikker

Hos AVK GUMMI er vi overbeviste om, at det svarer sig at fokusere på kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001 og IATF 16949.

Til forskel fra mange andre ændrer vi intet, som har indflydelse på dit produkt, uden det er aftalt med dig. Råvarer kan udgå, maskiner bryde ned – hændelser som kræver en styret forandringsproces. Når dette sker, tages du med på råd. Vi aftaler et valideringsforløb, så uforudsete problemer kan undgås.

Vi har et ekstraordinært rent og sikkert produktionsmiljø certificeret efter ISO 45001. I 1991 blev vi, som en af de første gummivirksomheder i verden, miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

 

Vi tager ansvar for vores fælles miljø – de rigtige materialer og processer bidrager positivt til din CSR politik

Vi sætter os hele tiden nye mål, og vores egen miljøstandard er mere vidtrækkende, end hvad myndighederne kræver. Det er din sikkerhed for, at vores samarbejde hele tiden giver dig de bedst mulige og fremtidssikrede miljøløsninger.

Endelig tænker vi også over det miljøaftryk, vi selv sætter. Vi arbejder hver dag for at reducere vores energiforbrug og minimere mængde af affald. Det restaffald, vi trods alt ikke helt kan undgå, leveres til det lokale kraftvarmeværk, der laver varme og elektricitet ud af det. Vores livscyklusanalyse har nemlig vist, at det er den mest bæredygtige måde at håndtere vores gummiaffald på.

Forbrugersikkerhed i et globalt perspektiv

Hvis du opererer på flere markeder, kender du til behovet for at kunne leve op til de enkelte landes lovgivning og standarder til for eksempel fordampning af brændstof gennem brændstofslanger, hudkontakt med konstruktionsmaterialer eller risiko for kortslutning i elektriske installationer. Med disse krav følger en dokumentationspligt, der ofte kan være vanskelig at overskue.

Hos AVK GUMMI fremstiller vi gummikomponenter, som opfylder de krav, der er relevante for din forretning. Vi sender vores gummirecepter og prøver til godkendelse hos uafhængige, akkrediterede testinstitutter.

Produktudvikling med dig og dit produkt i fokus

Har du ønsker om forbedringer af dit produkt, hjælper vi dig gerne. Vi vil ofte kunne udfordre dig med muligheder, som du måske ikke er opmærksom på i dag. Vi deltager også gerne fra starten af udviklingen af et nyt produkt – uden at overtage din designproces.

Vores fokus er at omsætte dine produktkrav til konkrete udviklingsparametre. Det kan være en konkret mekanisk egenskab, såsom dæmpningskarakteristik eller dokumentation af ældningsegenskaber, som understøtter dine stabilitetsdata.

Med vores kompetente rådgivning, udvikling og fremstillingsproces er du og dit produkt i trygge hænder.

Hent vores profilbrochure

Profilbrochure