Gummi­komponenter til energi­sektoren

AVK GUMMI udvikler, producerer og sælger gummikomponenter til energisektoren. Det er blandt andet formstøbte slanger til kontakt med gas, olie og biobaseret brændstof og pakninger inden for batteri- og brændselscelleteknologierne. Endelig er vind- og solarenergi, herunder offshore også aktuelle områder. Med så bredt et anvendelsesområde er det naturligt, at der stilles mange forskelligrettede krav til funktion og godkendelser. Fælles for dem alle er dog, at der stilles høje krav til kvalitet og dokumentation, da sikkerhed altid har 1. prioritet.

Gummiløsninger til gas og olie

Gummi der kommer i kontakt med gas, skal selvfølgelig være egnet til formålet. Det nytter jo ikke at gassen kan trænge igennem en gummipakning, eller at den optages i pakningen, så denne ikke længere fungerer korrekt. Sådanne fejl ville udsætte omgivelserne for væsentlig risiko, og derfor er gummi til anvendelse til gas underlagt strenge godkendelseskrav rundt omkring i verden. På mange måder gælder lignende krav til oliekontakt, men da vi for eksempel også fremstiller formstøbte slanger til oliesmøring af kædesave er der ofte også tale om specifikke godkendelseskrav fra udstyrsproducenterne.

Gummiløsninger til brændstof

Brændstof er mange ting – ikke mindst i takt med at nye typer af biobrændstof vinder indpas på markedet. Håndtering af brændstof skal ske på forsvarlig vis, uanset hvilket klima og øvrige betingelser der gælder. Vi udvikler gummiblandinger, der opfylder de mange forskellige krav, og vi rådgiver gerne omkring muligheder og begrænsninger.

Gummiløsninger til batteri- og brændselscelleteknologier

Batterier består af elektroder og en elektrolyt. Elektroder og elektrolytter kan, afhængig af teknologien, være en udfordring for gummipakningen, som skal holde batteriet tæt. Afhængigt af om komponenterne er baseret på organiske opløsningsmidler eller er syreholdige opløsninger eller bundet i en mere eller mindre fast struktur, stiller det forskellige krav til gummiblandingen – ikke mindst i forhold til sikkerhed. Af hensyn til design og montage kan der desuden være ønske om at kombinere gummi med andre komponenter af plast eller metal, og endelig skal batteriet have en tilfredsstillende levetid. Alt i alt mange krav til pakningsmaterialet.

Derfor har vi særlig fokus på:

 • At gummiblandingen er egnet til den anvendte kemi, driftsbetingelser og forventet levetid.
 • At gummiblandingen ikke afgiver stoffer, som kan påvirke dit udstyrs funktion.
 • At gummiblandingen har de rigtige godkendelser, for eksempel til gaskontakt.
 • At gummiets materialeegenskaber giver optimal funktion, for eksempel minimal friktion, der sikrer at ventilen i en gasledning kan aktiveres. I modsætning til flydende medier, som bidrager til at nedbringe friktionen og dermed lukkemomentet, kan høj friktion være en udfordring i gas.

Hvilken type gummi skal du vælge?

Det er helt afhængig af, hvilken anvendelse der er tale om. Er det for eksempel et ophæng til en nacelle i en vindmølle, vil man gå efter høj styrke, god kuldefleksibilitet, god vedhæftning til metal osv. Her kunne eksempelvis en SBR/naturgummi være et godt valg. Er der derimod tale om en pakning til biodiesel vil man kigge efter specialvarianter af NBR eller endda FKM. Compliance spiller selvsagt også en stor rolle; hvilket land skal anlægget anvendes i, hvilke markeder skal produktet markedsføres i?

IPR – ejerskab over dine gummiløsninger

Når vi udvikler en ny blanding, vil vi anvende den i flest mulige sammenhænge, men hvis en blanding vi har udviklet til dit formål er forretningskritisk for dig, kan vi lave en aftale om eksklusivitet.

Værktøjet, som skal bruges til af fremstille dit emne, er baseret på dit emnedesign og vores unikke værktøjsdesign. Her gælder særlige IPR (Intellectual Property Rights), som aftales individuelt. Produktdesignet vil du altid være ejer af.
Klare aftaler omkring fordeling af IPR er din garanti for, at vores fælles udviklingsproces giver dig et forspring og sikrer din know how. 

Læs her: Har du styr på IPR? Derfor er det vigtigt

De primære gummityper til energisektoren er blandt andre:

 • NBR til gas, olie, brændstof og brændselsceller
 • HNBR til olie og brændselsceller
 • FKM til brændstof
 • EPDM til batterier
 • Silikone til højspænding

Leveringssikkerhed gennem avanceret produktion

Når forsyningskæderne udfordres i et globalt marked, er du og dine kunder dybt afhængige af pålidelige leverandører. Kommer produkterne til aftalt tid og pris? 

Med AVK GUMMI får du sikkerhed i en usikker verden.

Vi anser os selv som særligt stærke på følgende dele i forsyningskæden:

 1. Vi samarbejder med store, velrenommerede leverandører. Prisen er naturligvis altid vigtig, men vi må aldrig gå på kompromis med kvalitet, forsyningssikkerhed eller CSR.
 2. Vi råder over et af verdens mest avancerede, fuldautomatiske mikserier, hvor råvarer afvejes og doseres med stor nøjagtighed. Det betyder, at vi fremstiller gummiblandinger af høj, ensartet kvalitet, der vil lette dit arbejde i hverdagen.
 3. Vi råder over et komplet pilot anlæg så udvikling, opskalering og validering foregår hurtigt og sikkert.
 4. Vi sikrer det rigtige produktionsgrundlag. Blandt andet gennem de rigtige værktøjsløsninger. Samtidig foretager vi grundig validering af hver enhedsoperation inden frigivelse til produktion. Det er din sikkerhed for, at du får den aftalte og forventede kvalitet – hver gang.

Sporbarhed i egen produktion

Vi har redskaberne til hurtigt at identificere eventuelle fejl og få dem rettet og dokumenteret, hvis der mod forventning opstår problemer med dit gummiprodukt.

Under fremstillingsprocessen indsamler vi alle relevante produktionsdata løbende og lagrer disse i 25 år. Sammen med datomærkning og information om gummitype på emnet er det rygraden i vores sporbarhedssystem.

Certificeringer er din tryghed

Vores certificeringer er din garanti for, at vi lever op til vores egne høje standarder. Vi har konstant fokus på kvalitet, sikkerhed og miljø. Det betyder, at du trygt kan koncentrere dig om dit produkt uden at skulle bruge lang tid på leverandøraudit. Har du alligevel behov for at gennemføre audit, er du selvfølgelig altid velkommen.

Hos AVK GUMMI er vi overbeviste om, at det svarer sig at fokusere på kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001 og IATF 16949.

Vi har et ekstraordinært rent og sikkert produktionsmiljø, certificeret efter ISO 45001. I 1991 blev vi, som en af de første gummivirksomheder i verden, miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Læs her. Certificeringer samt kvalitets- og miljøpolitikker

Sikkerhed i et globalt perspektiv

Hvis du opererer på flere markeder, kender du til behovet for at kunne leve op til de enkelte landes lovgivning og standarder – og besværlighederne der følger med dokumentationspligten.

Vi sender vores gummirecepter og prøver til godkendelse hos uafhængige, akkrediterede testinstitutter, fx inden for gasområdet.

Her finder du et udsnit af de standarder, som AVK GUMMIs blandinger opfylder:

 • EN 682 GBL
 • GB/T 23658

Produktudvikling med dig og dit produkt i fokus

Har du ønsker om forbedringer af dit produkt, hjælper vi dig gerne. Vi vil ofte kunne udfordre dig med muligheder, som du måske ikke er opmærksom på i dag. Vi deltager også gerne fra starten af udviklingen af et nyt produkt – uden at overtage din designproces.

Vores fokus er at omsætte dine produktkrav til konkrete udviklingsparametre. Det kan være en konkret mekanisk egenskab, såsom friktion eller ozonresistens, som understøtter din levetidsdokumentation.

Med vores kompetente rådgivning, udvikling og fremstillingsproces er du og dit produkt i trygge hænder.

 

Hent vores profilbrochure

Profilbrochure