Typiske fejl og konsekvens for funktion og sikkerhed

Når du skal vælge den rette gummiblanding, er der mange spørgsmål at tage stilling til:

Hvilke krav er der til de mekaniske egenskaber, til kemikalieresistens, til temperatur osv.? Får du ikke identificeret de rigtige rammebetingelser, er der stor risiko for at ende med et forkert polymervalg, eller en blanding der ikke er optimeret til de aktuelle vilkår.

Dermed opstår risikoen for fejl på gummikomponenten – enten i form af nedbrydning af materialet, kvældning så volumen stiger, eller blivende deformation så pakningen ikke slutter tæt.

Tag din gummileverandør på råd, stil krav til test og dokumentation, så du slipper for ubehagelige overraskelser, og så du er i stand til at rådgive dine kunder på professionel vis.De væsentligste fejl og konsekvenser heraf:


Blivende deformation

På engelsk kaldet Compression Set. Et fænomen der opstår når en gummikomponent udsættes for længerevarende deformation.

 

 

Når årsagen til deformationen fjernes, skal pakningen så vidt muligt komme tilbage til sin oprindelige facon. Hvis dette ikke er tilfældet, har man blivende deformation. Konsekvenserne heraf er blandt andet risiko for lækage og krydskontaminering, ligesom det bliver vanskeligere at rengøre udstyret.

Kemisk nedbrydning
Forkert valg af gummi kan forårsage accelereret nedbrydning af gummiblandingens polymer samt ekstraktion af ingredienser fra blandingen. Dermed opstår risiko for erosion og ændring af gummimaterialets egenskaber. I sidste ende fører det til forurening af produktet, lækage, krydskontaminering, ligesom det bliver vanskeligere at rengøre udstyret.

 

 

Kvældning
Når to materialer kommer i kontakt med hinanden, sker der en reaktion - den kan være stor eller forsvindende lille. Det samme gælder når en gummiblanding kommer i kontakt med en fødevare eller et rengøringsmiddel.

 

 

Volumen er en meget vigtig egenskab, da et forkert pakningsvolumen enten kan forårsage, at en ventil ikke kan aktiveres, eller at den ikke slutter tæt. I yderste konsekvens kan det medføre risiko for fejl på udstyret samt øget risiko for lækage og nedsat hygiejne.

Nedenfor er vist et eksempel på forskellige gummiblandinger til fødevarekontakt samt deres kvældning i forskellige fødevaresimulanter.

 

 

Mens 7 – 8% volumenændring normalt ikke er kritisk, er målsætningen selvfølgelig at opnå så lav kvældning som muligt. FBF-75, som er en fluorblanding (FKM), kvælder voldsomt i eddikesyre. Det er klart at den blanding ikke er egnet til kontakt med eddikesyre – og de fleste andre carboxylsyrer.

EAF-75, som er en EPDM-blanding, fungerer godt i polære medier som vand og alkohol. Til gengæld kvælder den voldsomt i rene fedt- og olieholdige medier.