Derfor er den rigtige gummikomponent afgørende for drikkevandssystemet

Udover forbrugersikkerhed er minimering af vandspild, problemfri betjening og lang levetid gode grunde til, at drikkevandssystemer skal baseres på gode løsninger. Ventiler, flowmålere, pumper og andet udstyr indeholder oftest gummipakninger, linere og membraner, og da deres funktion er kritisk, er det oplagt at prioritere en høj kvalitet af de gummikomponenter, der indgår i dit produkt.

Drikkevandsinstallationer skal holde i lang tid

En ventil der installeres i forsyningsnettet ligger måske under en vejbane eller andre steder, hvor det er vanskeligt at komme til. Derfor forventes en lang levetid.

Skyderventiler fra AVK koncernen har derfor en forventet levetid på omkring 50 år.

For at det kan lade sig gøre, skal ikke bare gummiblandingen, men også bindemidlet der sikrer god vedhæftning mellem gummi og metal, være af meget høj kvalitet. Dertil kommer optimerede rengørings- og fremstillingsprocesser, samt kontrol af vedhæftning.

Blandingen skal kunne holde til kontakt med vand

Vand er ikke bare vand. Drikkevandskvaliteten varierer fra sted til sted, afhængig af hvordan det indvindes, om der er risiko for forurening fra brønd til tappested, temperatur, flow og mange andre faktorer.

Traditionelt har der mange steder været anvendt gummiløsninger på basis af NBR, eller sågar SBR, men oftest er der tale om EPDM. Årsagen er at EPDM egner sig rigtig godt, da vand ikke trænger så nemt ind i EPDM, sammenlignet med NBR. Dertil kommer, at EPDM har bedre modstandsdygtighed over for de kemikalier, som nogen steder anvendes for at fjerne bakterier fra vandet.

EPDM kan så igen formuleres til højere, eller lavere grad af egnethed, gennem valg af EPDM-variant, forstærkende fyldstoffer, vulkaniseringssystem osv.

Problemfri betjening er afhængig af den valgte gummiblanding

Hvis gummiblandingen til en pakning har for høj friktion, skal der bruges for mange kræfter på at betjene den. Det samme gør sig gældende hvis dens volumen stiger, fordi kvældningen er for høj. Så stiger klemningen mellem pakning og tætningsflade nemlig også.

Læs her: Typiske fejl og konsekvens for funktion og sikkerhed