Gummi til drikkevandskontakt - derfor er globale godkendelser vigtige

Rent drikkevand er ikke nogen selvfølge. En ting er at skaffe den nødvendige mængde vand, en anden ting er at sikre vandets kvalitet. Drikkevandskvaliteten afhænger ikke kun af råvandet og den eventuelle behandling af det, men i høj grad også af de rør, fittings, ventiler osv., som vandet kommer i kontakt med, inden det når frem til forbrugeren.

AVK GUMMI bidrager med vores knowhow til, at vandet ikke er forurenet af gummikomponenter, som vi fremstiller for vores kunder. Et væsentligt element er, at vi sikrer at gummiblandingerne har de rigtige godkendelser, da disse netop er udviklet for at beskytte forbrugeren.

Compliance-strategi

Som udstyrsproducent til drikkeindustrien er du sikkert allerede klar over, at der er mange regler – og at reglerne, i større eller mindre grad, varierer imellem lande og regioner.

Nogle gummigodkendelser er lovkrav, andre er anbefalinger, men sådanne anbefalinger tolkes næsten altid som de facto krav i det pågældende land. For nemheds skyld sammenfattes alle under begrebet Compliance.

Når din markedsstrategi skal defineres, er der mange hensyn at tage, og vi skal ikke gøre os kloge på, hvad den rigtige beslutning er for dit produkt. Når det kommer til gummikomponenten kan vi, med vores erfaring, imidlertid hjælpe dig med at optimere din markedsposition med den rigtige compliance-strategi.

Når en gummiblanding skal godkendes til drikkevandskontakt, er der to overordnede strategier, man skal tage stilling til: En blanding til alle markeder eller flere markedsspecifikke blandinger. Det virker indlysende at vælge den første, så dit produktprogram holdes så enkelt som muligt. På den anden side kan flere uafhængige gummiløsninger give bedre egenskaber og en større robusthed i markedet.

Godkendelser og egenskaber kan ofte komme i konflikt med hinanden

En godkendelse er ofte bygget op af flere kravelementer – man kan tale om et godkendelsesregime.

Enten er der en positivliste, som man kan vælge sine ingredienser ud fra, eller også er der en negativliste over stoffer, man tester for i det endelige produkt. I begge tilfælde handler det om at sikre, at forbrugeren ikke bliver udsat for stoffer i mængder, som anses for at være sundhedsskadelige. Dertil kommer et kompleks af migrationstest, smag og lugt, misfarvning og meget andet.

Lidt populært kan man sige, at jo kortere listen over tilladte stoffer er, des større er begrænsningen i de muligheder, man har for at formulere en blanding med gode egenskaber. Kombineres flere godkendelser – og dermed positivlister – reduceres listen over tilladte stoffer automatisk, fordi positivlisterne er forskellige imellem lande og regioner.

Godkendelser og robusthed

Står man i valget mellem én global blanding og mange lokale, skal man tænke på, at godkendelser ikke er statiske. De skal i de fleste tilfælde fornyes med jævne mellemrum, og hver gang en godkendelse skal fornyes, sker det i relation til senest gældende regler.

Det medfører en risiko for, at en godkendelse ikke kan opnås – enten fordi en positivliste, metode eller grænseværdi er ændret. Det sker relativt sjældent, men er en blanding godkendt 10 forskellige steder, øges risikoen tilsvarende – og man kan indvende at en kunde i Tyskland jo kan være ligeglad med, om en godkendelse fejler i USA, så der vil være meget lidt forståelse for, at han skal bruge ressourcer på at kvalificere en ny blanding, blot fordi reglerne i USA er blevet ændret.

Alternativet er at have forskellige blandinger til det tyske og amerikanske marked. Det giver selvfølgelig en større kompleksitet i din værdikæde, men det er et valg du kan træffe – i hvert fald hvis du har en leverandør, der giver dig muligheden for at vælge.