Vores politikker

AVK GUMMIs politikker omfatter:

 • Kvalitet
 • Miljø
 • Arbejdsmiljø

AVK GUMMIs politikker er i tråd med vores mission, vision og værdier og fungerer som en vigtig del af virksomhedens strategiske grundlag. De fastlagte politikker understøttes samtidig af ledelsessystemet, der fungerer som et enkelt og overskueligt værktøj for alle medarbejdere

Kvalitetspolitik og -målsætning

Vi ønsker at fastholde vores position som kvalitativ markedsleder gennem:

 • Tæt partnerskab og proaktiv dialog med kunder og partnere
 • Regelmæssige kundetilfredshedsanalyser
 • Synlig involveret ledelse og medarbejderinvolvering
 • Rekruttering af medarbejdere med motivation, indsigt og forståelse for kvalitet og produkt-/produktivitetsudvikling
 • Medarbejderudvikling ved træning og relevant uddannelse
 • Kvalitetsbevidste leverandører, der kan bidrage til ovenstående

Miljøpolitik og -målsætning

Vi forbedrer løbende virksomhedens miljømæssige ydeevne ved at:

 • Reducere det relative forbrug af råmaterialer, halvfabrikata, hjælpestoffer og energi
 • Genbruge råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer
 • Genvinde, der skal forstås således, at spild i størst muligt omfang indgår i genvindingsordninger. Hvor dette ikke er muligt, sikres, at spildet bortskaffes ud fra bedst mulige alternativ
 • Substituere råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, hvor dette er muligt, med henblik på forbedring af virksomhedens miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøet
 • Afvise råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, som ved anvendelse vil øge virksomhedens miljømæssige påvirkninger, i sammenligning med alternativer
 • Tage hensyn til ressourceforbrug og miljø gennem overvejelser ved alle nyinvesteringer

Arbejdsmiljøpolitik og -målsætning

Vi forbedrer løbende virksomhedens arbejdsmiljømæssige forhold ved at:

 • Reducere risiko for uheld ved at indrapportere og registrere alle uheld og næsten uheld
 • Søge uheldsomfanget reduceret gennem analyse og forebyggelse
 • Tage arbejdsmiljøforholdene i betragtning ved valg af nyt udstyr og indretning af nye arbejdspladser
 • Forbedre det eksisterende arbejdsmiljø, hvor dette er teknisk og økonomisk muligt
 • Informere og uddanne medarbejderne, så de kan reagere bedst muligt ved uheld og i nødsituationer
 • Altid respektere lovgivning og myndighedskrav

 

Hent vores profilbrochure

Profilbrochure